2020-08-01

Umowa o dotację z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości


Informujemy, że TETTSUI SECURITY Sp. z o.o. Sp.k. jako beneficjent podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr POIR.03.04.00-14-0906/20-00 o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy TETTSUI SECURITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczął się w dniu 2020-08-01 i zakończył się w dniu 2020-10-31. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiących dofinansowanie naszej spółki wyniosła 202 235,31 zł.
TETTSUI SECURITY  to koncesjonowana firma Outsourcingowa, Specjalistyczna Uzbrojona
Formacja Ochronna (SUFO), która od 22 lat specjalizuje się w wszechstronnym wsparciu dla
biznesu. Dzięki 22-letniej współpracy z Klientem posiadamy doświadczenie i kompetencje
niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
Uwaga:  nowy adres firmy:   ul. Goworowska 2b lokal 4, 07-410 Ostrołęka       Uwaga:  nowy adres firmy:   ul. Goworowska 2b lokal 4, 07-410 Ostrołęka
więcej
więcej