Uwaga:  nowy adres firmy:   ul. Goworowska 2b lokal 4, 07-410 Ostrołęka       Uwaga:  nowy adres firmy:   ul. Goworowska 2b lokal 4, 07-410 Ostrołęka
2020-08-01 Umowa o dotację z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Informujemy, że TETTSUI SECURITY Sp. z o.o. Sp.k. jako beneficjent podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr POIR.03.04.00-14-0906/20-00 o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy TETTSUI SECURITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczął się w dniu 2020-08-01 i zakończył się w dniu 2020-10-31. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiących dofinansowanie naszej spółki wyniosła 202 235,31 zł.


Merida nowym dostawcą Tettsui Security

TETTSUI SECURITY SP. Z O.O. SP. K  podpisała w 2013 r. umowę z firmą MERIDA z siedzibą główna: we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59 na dostarczanie środków czystości i akcesoriów łazienkowych. Dzięki czemu dbanie o czystość i bezpieczeństwo będzie jeszcze bardziej wydajne i skuteczne.Kontrakt na obsługę KRUS

TETTSUI SECUIRTY SP. Z O.O. SP.K. podpisała 3-letni kontrakt na obsługę KRUS (oddziały terenowe- Ostrołęka, Maków Mazowiecki, Myszyniec, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz i Wyszków) w zakresie utrzymywania czystość. Do obowiązków TETTSUI SECUIRTY SP. Z O.O. SP. K. należy w szczególności stałe utrzymywanie czystość wewnątrz placówek, odśnieżanie, pielęgnacja zieleni. Wartość zamówienia przekracza 235 000,00 zł brutto.