POŚREDNICTWO PRACY

Udzielamy pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Do zadań Pośrednictwa Pracy należy:

• Rozpoznawanie lokalnego rynku pracy,

• Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry,

• Prowadzenie banku ofert pracy,

• Umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

• Badanie oczekiwań pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędów pracy,

• Kierowanie do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy.

Pośrednictwo Pracy świadczy swoje usługi na rzecz osób bezrobotnych poszukując dla nich odpowiedniego zatrudnienia, będą też kojarząc ich z ofertami pracy, które zgłaszają pracodawcy oraz na rzecz pracodawców pozyskując na zgłoszone przez nich wolne miejsca pracy odpowiednich pracowników.


Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może wybrać sobie formę realizacji oferty poprzez:

• Pośrednictwo zamknięte - informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych - cechą charakterystyczną jest to, że nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny. To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.

• Pośrednictwo otwarte - pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych - cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik profesjonalnie opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty pracy i umieszcza ją w gablocie ogłoszeń.       To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów.

• Pośrednictwo szybkie - wykorzystywane w przypadków potrzeby zatrudnienia pracownika "od zaraz". Ta forma realizacji oferty polega na szybkim doborze i selekcji kandydatów do zatrudnienia i powiadamianiu ich telefonicznie o ofercie pracy podając również uzgodniony z pracodawcą sposób kontaktu z nim.

• Giełdy pracy - polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy. Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie firmy lub pracodawcy.


Nasze główne cele:

1. Udzielenie pomocy bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia
2. Udzielenie pomocy poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia
3. Udzielenie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników


Doświadczenie:

Dzięki doświadczeniu, stałej współpracy z największymi mediami elektronicznymi i tradycyjnymi oraz własnej bazie danych, jesteśmy w stanie dotrzeć do najlepszych kandydatów szybko i skutecznie.

Realizujemy zlecenia zarówno na rekrutacje masowe realizowane w ramach stałej współpracy, jak również na pojedyncze stanowiska wymagające specyficznych, ściśle określonych kwalifikacji.

Dyskrecja:
Powierzając nam rekrutację mają Państwo pewność, że przekazane nam informacje dotyczące Państwa firmy trafią do kandydatów tylko w takim zakresie, na jaki wyrażą Państwo zgodę.


FIRMA TETTSUI SECURITY POSIADA CERTYFIKAT AGENCJI ZATRUDNIENIA I POSREDNICTWA PRACY NR: 9418